האם ניתן לפנות שוכר מדירתו?

פינוי מושכר

בישראל של שנת 2021 ניתן לפנות שוכר מדירתו. נכון להיום יש אפשרות לעשות זאת באמצעות הליך מזורז ומהיר אל מול בית המשפט או הליך רגיל. בעל דירה אינו יכול לפנות את הדייר השוכר את הנכס שלו בכוח ואסור לו להחליף מנעולים בדירה וזאת על מנת למנוע את כניסתו של הדייר על דעת עצמו.

מתי ניתן לפנות שוכר מדירה?

  • סיום חוזה – תום תקופת השכירות על פי חוזה.
  • בקשה של בעל הנכס – פינוי טרם תום תקופת השכירות בחוזה.
  • ללא חוזה – שוכר שמתגורר בדירה לאחר תום חוזה השכירות וללא חוזה שכירות והסכמת בעל הנכס.
  • הפרת תנאים – במקרה בו תנאי החוזה הופרו ובהתאם החוזה התבטל, אך הדייר עדיין לא מוכן לפנות את הדירה.

הליך משפטי מזורז אל מול הליך רגיל

הליך משפטי מזורז תקף רק לגבי פעולת פינוי שוכר מדירה והוא בדרך כלל מגיע לסיומו עד 60 יום מתאריך הגשת התביעה. במהלך התביעה השוכר אינו יכול להגיש תביעה שכנגד בעל הנכס או צד שלישי. באם מעוניינים לתבוע מהשוכר גם פיצויים בגין נזקים בדירה ו/או לתבוע חובות כספיים, יש להגיע תביעה שאינו חלק מהליך התביעה המהירה, כלומר תביעת פינוי שוכר מדירה בהליך רגיל.

איך ההליך מתבצע?

בעל הנכס קרי המשכיר, פונה אל בית המשפט בהליך תביעה מזורז או הליך רגיל. הוא יגיש 'תביעה לפינוי מושכר' לבית המשפט השלום במחוז בה נרשמה הדירה השכורה. התביעה תכלול תצהיר של התובע וכל אסמכתא משפטית שיכולה להוכיח את טענתו ודרישתו לפינוי הדירה. במקביל, יש לשלם אגרה אצל מזכירת בית המשפט. קראו בהרחבה על פינוי מושכר!

הנתבע יגיש כתב הגנה עד 30 יום מאותו התאריך בו הומצאה התביעה. לאחר מכן יקבע מועד על ידי בית המשפט. בדיון כל מי שסיפק תצהיר צריך להגיע ולתת עדות ותוך 14 יום מתום הדיון בבית המשפט, בית המשפט יורה על פסק הדין. בהתאם, השוכר יצטרך לכבד את פסק הדין ולנהוג בהתאם אליו, אם הוא אינו מכבד זאת, בעל הדירה יפנה אל ההוצאה לפועל אשר תוציא לפועל את פסק הדין.

> מידע מקצועי והמלצות נוספות ניתן לקבל באמצעות אתר https://avivilaw.co.il!

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest

כתוב/כתבי תגובה

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: